(kontumtv.vn) – Sau 3 ngày tổ chức, chiều 8/12, kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 21 nghị quyết quan trọng làm cở sở cho  phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tỉnh Kon Tum năm 2017 và những năm tiếp theo; thực hiện miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UDND tỉnh với ông Nguyễn Hữu Hải để chuyển sang nhiệm vụ mới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016 của UBND tỉnh; nghe các cơ quan tư pháp báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, nghe ý kiến đóng góp của UBMTTQVN tỉnh. Kỳ họp thống nhất cao thông qua 21 nghị quyết  về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm báo quốc phòng – an ninh năm 2017; về phân cấp, phân bổ, dự toán thu chi ngân sách; về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; về hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017; về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2017. Kỳ họp thống nhất thông qua nghị quyết về cho thuê rừng và quy định giá cho thuê rừng cùng đề án phát triển lâm nghiệp bền vững; thông qua Nghị quyết về Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều và một số nghị quyết quan trọng khác.

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng phát biểu biểu mạc kỳ họp HĐND tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp

Nét mới trong kỳ họp lần này là HĐND tỉnh giảm bớt việc giới thiệu, đọc các báo cáo trong thời gian họp mà dành thời gian để các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các nghị quyết và báo cáo của UBND tỉnh. Phát huy trí tuệ, dân chủ và trách nhiệm, trong các phiên thảo luận, các đại biểu đã có hơn 60 ý kiến quan trọng đề xuất, góp ý vào dự thảo nghị quyết của kỳ họp. Đây là cơ sở để HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sát đúng, để UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017. Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 đã được HĐND đề ra là: Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 9% với cơ cấu hợp lý. Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Tăng cường bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại. Thu nhập bình quân đầu người trên 34 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.831 tỷ triệu đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 80 triệu USD. Dân số trung bình 520 ngàn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 giảm 3-4% so với cuối năm 2016. Có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao kết quả đạt được về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016 của tỉnh Kon Tum; đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trí tuệ, dân chủ của kỳ họp lần thứ ba HĐND; lưu ý bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế mà kỳ họp HĐND tỉnh lần này đã phản ánh; đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng tiếp thu, khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến nội dung kỳ họp đến với người dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kỳ họp; đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách.

Thành công của kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum lần thứ ba khóa XI là cơ sở quan trọng để cán bộ, nhân dân, các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum đạt được nhiều thành tựu mới trong năm 2017.

                             Văn Hiển – Thanh Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *