(kontumtv.vn) – Sau một ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trí tuệ và khẩn trương, kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum lần thứ 12, Khóa XI, nhiệm vụ 2016-2021 bế mạc vào lúc 17h chiều 28/4 và đã thành công tốt đẹp. Dự phiên khai mạc có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; các ban xây dựng Đảng, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Với sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng, trong phiên họp buổi sáng, đại biểu HĐND tỉnh nghe Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND, Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục Thi hành án dân sự, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân nhân dân tỉnh. Đồng thời, kỳ họp nghe báo cáo hơn 65 nội dung do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan trình kỳ họp theo luật định.

Nhiệm kỳ 2016- 2021, thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh cùng các đại biểu đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ như giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. HĐND tỉnh đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, khẳng định rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của cử tri và nhân dân. Các hoạt động của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh thành các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã chuẩn bị và tổ chức thành công 19 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường lệ và 08 kỳ họp chuyên đề; ban hành 299 nghị quyết. Các nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Một số nghị quyết của HĐND tỉnh đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, cải thiện môi trường đầu tư, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, được doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh đồng tình, ủng hộ.

Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XI đã tạo cơ sở thuận lợi cho UBND tỉnh Kon Tum tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh hằng năm khá cao, bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 9,13%/năm, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, trong đó Tỷ trọng các ngành công nghiệp – xây dựng tăng từ 23,19% năm 2015 lên 27,58% năm 2020; dịch vụ tăng từ 39,08% năm 2015 lên 42,83% năm 2020; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 30,17% năm 2015 xuống còn 22,63% năm 2020. GRDP bình quân đầu người tăng từ 32,14 triệu đồng năm 2016 lên 46,58 triệu đồng năm 2020. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt trên 3.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng dần qua từng năm, bình quân tăng 8,07%/năm. Tổng chi ngân sách nhà nước bình quân hàng năm 6.674 tỷ đồng, tăng 9,10%/năm.

Kết quả đạt được của hoạt động HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021 không chỉ thúc đẩy kinh tế, xã hội tỉnh phát triển mà còn góp phần nâng cao uy tín của hệ thống chính trị, tạo lòng tin của cử tri, của nhân dân với các đại biểu HĐND. Kết quả này được Thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo tại kỳ họp về kết quả đánh giá chất lượng Đại biểu HĐND tỉnh. Nhìn chung các đại biểu HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kì đến nay luôn gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết HĐND tỉnh, luôn gỉn giữ phẩm chất, đạo đức, có trách nhiệm trong công tác tuyên truyền gia đình và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết HĐND tỉnh. Qua khảo sát đánh giá chất lượng đại biểu HĐND tỉnh kết quả có 45/47 đại biểu phát huy tốt tác dụng, đạt tỉ lệ 95,7%; có 2 đại biểu hoạt động khá, đạt tỉ lệ 4,3%.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận tập trung tại hội trường về các báo cáo, dự thảo nghị quyết. Trong đó, nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh về khắc phục tình trạng nhà dân bị hư hỏng khi làm đường giao thông, về tỉ lệ ăn chia giữa hộ dân với nông trường khi tái canh vườn cao su được nhiều đại biểu đề xuất UBND tỉnh tiếp tục làm rõ.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ đối với các nội dung được tổng hợp trong phiên thảo luận.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, kỳ họp đã thông qua 51 nghị quyết. Trong đó, có 43 nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; 8 nghị quyết về thu phí, kế hoạch sử dụng đất, về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum và nghị quyết về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đánh giá cao kết quả làm việc của các đại biểu HĐND tỉnh; ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thường trực UBMTTQVN, các Ban của HĐND, UBND tỉnh và các cấp ngành, các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả những nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cấp  ngành, các địa phương trong tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2021-2026. HĐND các cấp cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ cơ bản đã được HĐND tỉnh chỉ ra. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: “UBND tỉnh và các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến của HĐND tỉnh; khẩn trương tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ qua để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch đã đề ra, trước mắt tập trung thực hiện Kết luận số 29-KL/TU ngày 08/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I-2021; phương hướng, nhiệm vụ quý II-2021 và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021”, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra ở mức cao nhất.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã trao khen thưởng của UBND tỉnh cho 13 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành công của kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 12 đã đánh dấu một nhiệm kỳ thành công của HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *