(kontumtv.vn) – HĐND huyện Ia H’Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 03 với nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc những nỗ lực của huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và kiểm soát dịch COVID-19.

Tại kỳ họp, bên cạnh việc đánh giá một cách toàn diện về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm và chỉ ra những mặt còn hạn chế, các đại biểu xem xét, cho ý kiến, quyết định các nội dung có tác động quan trọng đối với sự phát triển của huyện như Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022; Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2022; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Kỳ họp cũng xem xét kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND huyện…

Đây là kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ HĐND huyện Ia H’Drai 2021-2026 đưa nội dung chất vấn và trả lời chất vấn ngay tại kỳ họp. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn. Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND huyện tập trung vào một số vấn đề như, công tác giải quyết, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phòng ngừa một số loại bệnh trên cây trồng, vật nuôi như bệnh khảm lá trên cây mì, viêm da nổi cục, vấn đề thu gom rác thải, các sản phẩm nông nghiệp…/.

CTV Thế Thành – Văn Sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *