(kontumtv.vn) – HĐND huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

sa thay

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe Ủy ban Bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện. UBMTTQ huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021. HĐND huyện thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016; Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc của HĐND huyện, Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về thành lập Tổ đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết quả ông Đoàn Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sa Thầy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa X. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa IX tái cử Chủ tịch UBND huyện. Kỳ họp đã bầu 25 người vào các ban HĐND huyện, bầu 12 người vào Ủy viên UBND huyện; bầu 17 người vào Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

                                                                                               CTV Trang Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *