(kontumtv.vn) – Sau hai ngày rưỡi làm việc, kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum lần thứ 7, khóa XI đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 26 nghị quyết. Đây là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Trong đó, có các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về Giám sát của HĐND tỉnh, Nghị quyết về Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017, Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đối với lĩnh vực kinh tế – xã hội, HDND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết với Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP trong tỉnh đạt khoảng 9,3%. Cơ cấu kinh tế năm 2019: Nông – Lâm – Thuỷ sản 25-26%; Công nghiệp – Xây dựng: 26-27%; Thương mại – Dịch vụ: 39-40%. Thu nhập bình quân đầu người trên 40 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 2.466,7 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa khoảng 2.232,7 tỷ đồng). Giá trị xuất khẩu: 137 triệu USD. Dân số trung bình năm 2019: 547 nghìn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm từ 3-4% so với cuối năm 2018. Có thêm 03 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 34,2 giường. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Tỷ lệ độ che phủ rừng 62,3%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

KI HOP HDND THANH CONG TOT DEP

Nét mới trong kỳ họp lần này là dành rất nhiều thời gian cho thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và chất vấn, trả lời chất vấn. Thông qua thảo luận, nhiều hạn chế được chỉ ra, nhiều giải pháp phù hợp đã được các đại biểu kiến nghị bổ sung vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết; đồng thời đề nghị làm rõ thêm nội dung tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của UBND tỉnh đối với cử tri. Thông qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 10 lượt đại biểu chất vấn UBND tỉnh và các sở ngành về những nội dung được đông đảo cử tri quan tâm như phòng chống tội phạm, quản lý bảo vệ rừng, quy hoạch, giải quyết kết luận thanh tra, xóa đói giảm nghèo và một số lĩnh vực khác. Các ý kiến chất vấn cơ bản được lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trả lời đúng trọng tâm và gắn với kế hoạch giải quyết hạn chế cụ thể. Kết thúc phần thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và bày tỏ quyết tâm khắc phục những hạn chế, tồn tại mà các đại biểu đặt ra trong kỳ họp và tại phiên chất vấn. Chủ tịch UBND tỉnh thông báo những giải pháp căn cơ trong thời gian đến đó là tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển công nghiệp và các dự án lớn; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển diện tích và chế biến dược liệu. Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, sớm hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Triển khai các biện pháp nhanh chóng cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Lại Xuân Lâm do chuyển công tác và miễn nhiệm, bầu bổ sung 1 thẩm phán HĐND tỉnh.

Tại phiên chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị các sở, ngành và UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc những cam kết trong trả lời chất vấn; đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đặc biệt là giám sát việc thực hiện phần trả lời của lãnh đạo các sở và lãnh đạo UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao kết quả kinh tế – xã hội của tỉnh tăng trưởng gần 9,3% trong  năm 2018; đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, góp phần giúp kỳ họp lần thứ 7 thành công. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị UBND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tiếp thu, khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được các đại biểu phản ánh tại kỳ họp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau cuộc họp UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị khẩn trương bắt tay vào triển khai nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch đề ra. Đồng thời, tăng cường các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là các băng, nhóm tội phạm, các hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đòi nợ thuê; đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển y tế, giáo dục và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó đặc biệt quan tâm đề án ứng dụng công nghệ cao liên kết gắn với chế biến, tiêu thụ, nhất là các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, hồng đẳng sâm. Thứ hai tập trung giải quyết  bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh. Thứ ba là có giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công chức, công vụ, đề cao kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường thông thoáng cho thu hút đầu tư và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt năm 2019 cho ra đời Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh.

Thành công của kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7 là cơ sở để tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và thực hiện thành công Nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội, đảm  bảo an ninh – quốc phòng giai đoạn 2016-2021.

Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *