(kontumtv.vn) – HĐND huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ  2021 -2026 để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện.

HĐND huyện Sa Thầy khóa XI đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, bà Y Sâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Nguyễn Kim Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tái giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp đã bầu 14 ủy viên UBND huyện; bầu 20 người vào Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã nghe báo cáo của UBMTTQ huyện Sa Thầy về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời thống nhất thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc của HĐND huyện Sa Thầy.

                                          CTV Thanh Huyền – Trang Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *