(kontumtv.vn) – Sáng 4/4, UBMTTQVN, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 – 2019.

KY KET CHUONG TRINH PHOI HOP GIAI DOAN 2018 – 2019

Chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò của UBMTTQVN, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, các đoàn thể chính trị – xã hội trong hỗ trợ cơ quan nhà nước phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Thực hiện Chương trình ký kết phối hợp giai đoạn 2018 – 2019, UBMTTQVN tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các đoàn thể chính trị – xã hội phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; chú ý việc xử lý chất thải ở các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở chế biến thực phẩm, lò giết mổ gia súc, rác thải sinh hoạt hộ gia đình, cụm dân cư. Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật giám sát công tác quản lý chất thải tại các nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án khai thác tài nguyên, khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ, chuyên viên; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch phối hợp giám sát.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *