(kontumtv.vn) – Chiều 28/2, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Kon Tum và Sở GD&ĐT tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện Chương trình số 67, ngày 29/4/2014 và Chương trình số 53, ngày 21/2/2018 của Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 4/11/2013 và Nghị quyết số 19, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Dự buổi ký kết có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt.

ky ket chuong trinh phoi hop

Theo nội dung ký kết, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện Chương trình số 67 và Chương trình số 53 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, huy động toàn xã hội vào cuộc, chung sức đóng góp phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum trong giai đoạn hiện nay; phát huy vai trò của UBMTTQVN, các cơ quan có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt, giám sát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Phát biểu tại buổi ký kết, Phó Bí thư Tỉnh ủy  A Pớt đề nghị sau khi ký kết, hai đơn vị tập trung triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình phối hợp; nhất là công tác tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các chương trình của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình thực hiện cần bám sát với các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc Hội ban hành trong thời gian tới có liên quan đến lĩnh vực giáo dục để có điều chỉnh trong chương trình phối hợp và triển khai thực hiện.

Ngọc Chí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *