(kontumtv.vn) – Ngày 19/5, Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2025.

Hai bên thống nhất ký kết chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó tập trung vào nhiệm vụ phát triển nông nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề và vai trò chủ thể của nông dân; phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức Hội thảo về nông nghiệp và giới thiệu, tôn vinh hình ảnh người nông dân thế hệ mới.

Chương trình được triển khai thực hiện theo kế hoạch hàng năm trên cơ sở lồng ghép các hoạt động, nguồn lực; phối hợp thống nhất, chặt chẽ có sự theo dõi, kiểm tra, giám sát, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của 2 đơn vị, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *