(kontumtv.vn) Chiều 20/4, Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

ky ket chuong trinh phoi hop

Chương trình ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp luật, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Theo chương trình ký kết, 2 bên thực hiện 5 nội dung chính, bao gồm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Hội LHPN và công chức ngành Tư pháp nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn pháp luật của mỗi bên; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022, hàng năm hai bên cùng nhau xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *