(kontumtv.vn) – Chiều 23/3, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum cùng Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết chương trình phối hợp “Triển khai xác định chỉ số hài lòng người dân với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018” .

ky ket chuong trinh

Theo đó, 3 cơ quan sẽ phối hợp, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công; nắm bắt yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ , góp phần nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức. Chương trình ký kết cũng hướng đến tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và tổ chức trong việc chấp hành quy định của pháp luật về thủ tục hành chính; phát huy vai trò giám sát của MTTQVN và Hội Cựu chiến binh tỉnh trong quá trình triển khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với  sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Các cơ quan ký kết sẽ tổ chức điều tra xã hội học xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đối với các dịch vụ hành chính công được chọn theo lĩnh vực và đối tượng điều tra xã hội học; tổng hợp, phân tích số liệu, xây dựng báo cáo và tổ chức công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018; giám sát quá trình triển khai kế hoạch điều tra xã hội học chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính để bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, minh bạch. UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 trên 6 lĩnh vực, trong đó 3 lĩnh vực thực hiện ở cấp huyện là cấp giấy chứng minh nhân dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng nhà ở; 3 lĩnh vực thực hiện ở cấp xã là cấp giấy đăng ký kết hôn, cấp giấy khai sinh và chứng thực.

Đức Thắng – Công Luận

                                                                               

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *