(kontumtv.vn) – Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Kon Tum và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2020.

Lãnh đạo Đài PT-TH và Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum ký kết chương trình phối hợp
Lãnh đạo Đài PT-TH và Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum ký kết chương trình phối hợp

Theo nội dung ký kết, Đài PT-TH tỉnh Kon Tum mở Chuyên mục “Điểm tựa an sinh xã hội” phát sóng trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Kon Tum, nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, vai trò của các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo tổ chức tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ về BHXH, BHYT để Đài PT-TH tỉnh có cơ sở triển khai nội dung chương trình phối hợp.

Chuyên mục “ Điểm tựa an sinh xã hội” sẽ được thực hiện và phát sóng định kỳ 4 tuần một số, thời lượng mỗi chuyên mục từ 12 đến 15 phút. Thời gian phát sóng số đầu tiên vào ngày 28/6/2016.

                                                                    Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *