(kontumtv.vn) – Chiều 18/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký kết Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo thể dục, thể thao trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2021.

KY KET CHUONG TRINH PHOI HOP VA QUAN LY CHI DAO HOAT DONG THE DUC THE THAO

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh đã thống nhất nội dung và tiến hành ký kết Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo thể dục, thể thao trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2021.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của công tác huấn luyện thể lực và các hoạt động thể dục, thể thao đối với cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau xây dựng chương trình huấn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh theo tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, phát triển nội dung thể thao ứng dụng quân sự để nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; xây dựng, phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao, các đội thể thao trong Bộ CHQS tỉnh, dân quân tự vệ và thường xuyên tổ chức các hội thi, hoạt động giao lưu thể dục, thể thao giữa Bộ CHQS tỉnh với nhân dân, nhằm đẩy mạnh phong trào và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Thanh Thủy – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *