(kontumtv.vn) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Kon Tum phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình  phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ.

Lễ ký kết
Lễ ký kết chương trình phối hợp

Ký kết chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các cấp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc cho vay theo Nghị định số 55 ngày 09/6/2015 của Chính phủ, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ, hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và xây dựng nông thôn mới; phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Hội và các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc đầu tư tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo các khoản vay được thực hiện đúng quy định, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum; giúp hội viên phụ nữ, nông dân các cấp nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau  quản lý sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Tại Lễ ký kết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện thỏa thuận ủy thác cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 ngày 09/6/2015 của Chính phủ; phổ biến, tuyên truyền chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các quy định của ngành Ngân hàng cho vay đối với lĩnh vực này; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện thỏa thuận ủy thác tín dụng giữa các tổ chức tín dụng với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; thường xuyên cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động ủy thác cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Thanh Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *