(kontumtv.vn) – Tại huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), Cụm thi đua số 1 gồm các huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Plông và thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2016.

ky ket

Với mục tiêu “Đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất nội dung ký kết Giao ước thi đua năm 2016 bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; thi đua lao động, sản xuất giỏi, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2016; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và phản biện xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp và từng địa phương phát động gắn với phong trào thi đua “ Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”.

CTV Thu Trang – Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *