(kontumtv.vn) – Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước  trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là nội dung trọng tâm đã được Sở Y tế tỉnh ký kết với Hội Nông dân tỉnh Kon Tum.

Ký kết tuyên truyền giữa Sở Y tế và Hội Nông dân tỉnh Kon Tum
Ký kết tuyên truyền giữa Sở Y tế và Hội Nông dân tỉnh Kon Tum

Theo chương trình ký kết, Sở Y tế tỉnh sẽ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng gắn với các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Nội dung chủ yếu tập trung tuyên truyền là: Chương trình Bảo hiểm y tế toàn dân, công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em, công tác an toàn thực phẩm, phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống tác hại thuốc lá, Đề án “ Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.

                                                                              Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *