(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2017-2022.

CHIEN BINH TINH KY KET

Nội dung ký kết gồm: Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và nhân dân khu vực biên giới trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phối hợp vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng và thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cho các cấp hội, hội viên…

Việc ký kết phối hợp này nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, giữ vững, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ của lực lượng Biên phòng Kon Tum và cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh. Đồng thời góp phần tham gia xây dựng Bộ đội Biên phòng và Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

                                              CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *