(kontumtv.vn) – Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum sẽ thông báo, trao đổi thông tin về thực hiện kế hoạch, chương trình hành động theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của ngành Ngân hàng và của tỉnh. Đó là nội dung trọng tâm trong Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum đã được hai đơn vị ký kết.

CHE PHOI HOP

Theo nội dung Quy chế phối hợp được ký kết, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sẽ thông báo, trao đổi thông tin về thực hiện kế hoạch, chương trình hành động theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành của Nhà nước, của ngành Ngân hàng và của tỉnh về thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chính trị được giao của các tổ chức tín dụng có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối; thông báo, trao đổi thông tin về công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo là người đứng đầu, là đảng viên của các ngân hàng thuộc Đảng ủy Khối quản lý; phối hợp công tác phát triển các tổ chức cơ sở Đảng là các tổ chức tín dụng trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý bị tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và bị xử lý kỷ luật.

Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm giúp 2 đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng các Chi nhánh Ngân hàng thuộc Đảng ủy Khối và Ngân hàng Nhà nước quản lý trong việc quán triệt và chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *