(kontumtv.vn) – UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng khu vực giáp ranh Kon Rẫy với huyện Chư Păh và huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

BAO VE RUNG

Quy chế phối hợp bao gồm 5 chương, 7 điều, trong đó nhấn mạnh về công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong cộng đồng; phối hợp tuần tra, kiểm soát, truy quét chống chặt phá rừng, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình vi phạm, đối tượng vi phạm, kết quả phối hợp, ngăn chặn, xử lý trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và phối hợp giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các chế độ cho những người tham gia phối hợp truy bắt lâm tặc không may tổn hại về sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đánh giá, phân tích những tồn tại trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh và trao đổi, bàn bạc các giải pháp nhằm thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

                                                                                           Y Nhàn – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *