(kontumtv.vn) – Chiều ngày 22/3, UBND tỉnh ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số  với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (gọi tắt là Tập đoàn Viettel) . Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn  Viettel chủ trì lễ ký kết. Dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Trước khi ký kết chương trình, Viettel đã giới thiệu và đề xuất một số giải pháp Chuyển đổi số cho UNND tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn khẳng định, trong xu thế thực hiện Chuyển đổi số hiện nay, việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và Tập đoàn Viettel là một hướng đi mới nhằm phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực của nhau trong tiến trình thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời thông tin một số định hướng lớn lĩnh vực thông tin và truyền thông mà tỉnh Kon Tum  tập trung triển khai trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với sự quyết tâm cao của UBND tỉnh Kon Tum, bằng kinh nghiệm và năng lực của Tập đoàn Viettel, các kế hoạch, dự án sắp tới của tỉnh Kon Tum trong việc hoàn thiện hệ sinh thái ứng dụng về Viễn thông – Công nghệ thông tin sẽ giúp Kon Tum đạt mục tiêu trở thành một trong những địa phương tiên phong trong việc triển khai đô thị thông minh, mang lại những lợi ích thiết thực cho chính quyền, người dân, doanh nghiệp của tỉnh, góp phần đưa Kon Tum sẵn sàng năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo những định hướng gần đây của Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định, hợp tác với tỉnh Kon Tum, Tập đoàn sẽ nỗ lực tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ xây dựng Chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh Kon Tum.

Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác với mục tiêu là tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành bộ máy Chính quyền các cấp từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó nâng cao sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp; phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội triển khai hợp tác, tư vấn cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum phát triển Chính quyền điện tử tỉnh; Chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội của tỉnh, từng bước xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tỉnh Kon Tum. Đồng thời tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, ứng dụng số gắn với đảm bảo an toàn thông tin trên các công nghệ mới góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh phát triển theo hướng nhanh và bền vững, đồng thời mang lại lợi ích chung cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2027./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *