(kontumtv.vn) – UBND huyện Sa Thầy phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2021 – 2025.

Theo chương trình phối hợp, hàng năm tất cả các xã, thị trấn có ĐBDTTS đều ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Cuộc vận động gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác; 100% hộ DTTS nghèo, cận nghèo được tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc vận động. Đến năm 2025, trên địa bàn có từ 70% trở lên hộ DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ; có 40% trở lên hộ DTTS nghèo, cận nghèo biết áp dụng KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; trên 25% hộ DTTS nghèo, cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện. Huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo là người DTTS giảm bình quân từ 3-4%/năm. Hằng năm UBMTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn xây dựng, duy trì từ 1 đến 3 mô hình thực hiện Cuộc vận động tại đơn vị mình. Đến nay các xã, thị trấn đã đăng ký triển khai 15 mô hình như chăn nuôi heo sọc dưa, trồng rừng sản xuất, mô hình không sinh con thứ 3, nuôi bò vỗ béo./.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *