(kontumtv.vn) – Sau 10 năm thành lập, Công đoàn Viên chức tỉnh Kon tum đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên cũng như trong các phong trào hoạt động, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của tỉnh Kon Tum, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Công đoàn cấp trên đánh giá cao.  

Tổng LĐLĐ tặng cờ đơn vị xuất sắc cho Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum
Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc cho Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum

Sau 10 năm thành lập, qua 2 kỳ Đại hội, Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên cũng như trong các phong trào hoạt động. Các công đoàn cơ sở thuộc khối Công đoàn Viên chức tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện. Chất lượng, số lượng đoàn viên không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 56 công đoàn cơ sở trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh với 2.230 cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Các phong trào trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Quản lý giỏi”,“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác thường xuyên được phát động, tổ chức, thực hiện có hiệu quả. Với 10 năm phấn đấu, Công đoàn Viên chức tỉnh và các tổ chức Công đoàn cơ sở đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Công đoàn cấp trên đánh giá cao, có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của tỉnh .

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, mà trọng tâm và xuyên suốt là tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; đẩy mạnh công tác tham gia quản lý nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đẩy mạnh các hoạt động xã hội tình nghĩa.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Viên chức tỉnh, Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2015. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh giai đoạn 2006 – 2016.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *