(kontumtv.vn) – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Các đại biểu dự Đại hội cho rằng, các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành đều hội đủ các tiêu chuẩn và xứng đáng là những người ưu tú của Đảng.

Các đại biểu cho biết, nhân sự giới thiệu tại Đại hội XIII đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị rất chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Bà Đặng Minh Nguyệt, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cho biết: “Công tác nhân sự được thực hiện rất chặt chẽ, kỹ lưỡng, được sự tham gia thẩm định nhiều cơ quan có liên quan. Quy trình thực hiện công tác nhân sự được thực hiện 5 bước. Có thể khẳng định rằng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đảm bảo về số lượng, chất lượng cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển”.

Ông Nguyễn Văn Phú, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương cho biết thêm: “Chúng tôi thấy rằng, nhân sự lần này làm rất chặt chẽ, đúng quy định, đúng các nguyên tắc, nhân sự xứng đáng có đức, có tài, có khả năng để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Kết quả bầu cử đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu dự Đại hội khi được cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tin tưởng, giao phó. Các đại biểu cho biết, 200 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hội đủ các tiêu chuẩn đủ tâm, đủ tầm, đủ tài và xứng đáng là những người ưu tú của Đảng. Bà Rcom Sa Duyên, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là một tập thể đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chung, vì lợi ích của Nhân dân: “Bản thân chúng tôi cũng mong muốn rằng các đồng chí được tín nhiệm trong Đại hội lần này thì các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của một người đảng viên, đấy là đặt lợi của Đảng, đặt lợi ích của đất nước, đặt lợi ích của dân tộc và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và cũng mong muốn các đồng chí luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong Đảng, thống nhất để đủ đảm đương và lãnh đạo đất nước trong tình hình mới hiện nay”.

Các đại biểu tin tưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *