(kontumtv.vn) – “Muốn đoàn kết trước hết phải thực hiện tốt vấn đề dân chủ, chăm lo, giải quyết lợi ích nhân dân”.

Còn chưa đầy 1 tháng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức diễn ra. Trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang kỳ vọng và đặt niềm tin qua Đại hội sẽ tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đặc biệt, nhân dân rất kỳ vọng Đại hội sẽ bầu những người có tầm, có đạo đức, bản lĩnh quyết đoán để đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức vì sự nghiệp xây dựng đất nước, vì cuộc sống nhân dân và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

ky vong truoc them dh dang: giai quyet van de dan chu de doan ket hinh 0
Luật sư Lê Đức Tiết (Ảnh: Minh Hòa)

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, Luật sư Lê Đức Tiết vẫn chưa bao giờ nghỉ ngơi trong công việc, vẫn quan tâm sâu sắc đến tình hình đất nước. Ông cho rằng năm 2015 đất nước có nhiều thuận lợi, đồng thời có nhiều thử thách. Để phát huy những thắng lợi, vượt qua thử thách, nhân dân rất kỳ vọng Đại hội Đảng đưa ra đường lối, chính sách đổi mới về đất đai, giáo dục, quốc phòng-an ninh và môi trường…

Trước thềm Đại hội Đảng, nhân dân quan tâm nhiều về vấn đề chống tham nhũng, lãng phí. Bởi thực tế có sự lãng phí lớn về tiền của, đất đai, lãng phí về thời gian và nhân lực. Theo Luật sư Lê Đức Tiết, thông tin về việc kê khai tài sản vẫn giới hạn ở nhiều cấp. Lãnh đạo cấp trên phải gương mẫu để cấp dưới nhìn vào. Không cần thiết phải thay đổi cách thức kê khai tài sản bởi luật đã quy định rõ. Trước tiên mỗi cán bộ, Đảng viên phải kê khai, công khai tài sản trong khu dân cư của mình để nhân dân có quyền chất vấn. Đồng thời, Đại hội XII của Đảng phải lựa chọn nhân tài là những người có tầm, có đạo đức, bản lĩnh quyết đoán để đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức vì sự nghiệp xây dựng đất nước, vì cuộc sống nhân dân.

ky vong truoc them dh dang: giai quyet van de dan chu de doan ket hinh 1
Ông Đỗ Duy Thường
“Đại hội Đảng kỳ này phải làm sao lựa chọn được nhân tài, đó là những người được nhân dân mến mộ, là những người thời gian qua đã có sáng kiến đưa đất nước phát triển. Nhân tài không tùy thuộc vào tuổi tác, không tùy thuộc cương vị cũ đã làm gì. Nhân dân không hy vọng gì nhiều mà hy vọng phải có người tài mà người tài theo nhân dân hiểu là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương phải làm gương trong công khai minh bạch tài sản. Đó là điều nhân dân mong muốn để làm gương chống tham ô lãng phí”.

“Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa” cũng là điều nhân dân đặc biệt quan tâm, kỳ vọng tại Đại hội lần này. Ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ, pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng văn kiện Đại hội XII của Đảng lần này đã mở rộng hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, dân chủ trước hết phải đem lại quyền cho người dân, phát huy quyền làm chủ cho người dân, đem lại hạnh phúc cho người dân. Đặc biệt, cần mở rộng dân chủ trong Đảng, trong Nhà nước.

“Nhân dân mong muốn Nhà nước tiếp tục mở rộng dân chủ, muốn thực hiện dân chủ phải có pháp luật. Tôi kiến nghị Nhà nước ban hành những đạo luật liên quan đến quyền dân chủ của nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân mà Hiến pháp đã quy định. Quyền giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước như vậy thể hiện dân chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước”, ông Thường nói.

ky vong truoc them dh dang: giai quyet van de dan chu de doan ket hinh 2
Ông Lù Văn Que
Từ góc độ của một người gắn với công tác dân tộc trong nhiều năm, ông Lù Văn Que, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng, muốn đoàn kết, hòa hợp được các dân tộc và các tôn giáo phải nắm vững và thực hiện tốt các nguyên tắc, phương pháp đoàn kết của Đảng và Bác Hồ đã dạy, phải lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội. Nếu khi nào, ở đâu chưa giải quyết hài hòa lợi ích thì khó có bình đẳng và đoàn kết thực sự. Đồng thời, phải nắm chắc lòng dân, xây tư tưởng đại đoàn kết của Bác Hồ trong lòng dân, biến nó thành ý thức tự nguyện đoàn kết, khi đó mới có sức mạnh đại đoàn kết thực sự.

Ông Lù Văn Que nhấn mạnh: “Muốn đoàn kết trước hết phải thực hiện tốt vấn đề dân chủ, chăm lo, giải quyết lợi ích nhân dân. Giải quyết vấn đề dân chủ mới đoàn kết. Có dân chủ mới đồng thuận, có đồng thuận mới đoàn kết, nhưng có giải quyết được lợi ích thì mới đoàn kết. Vấn đề phải xử lý hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, giữa các dân tộc. Tôi cho rằng đây là then chốt vấn. Vậy thì phải đổi mới vấn đề dân tộc”.

Để thực hiện được những quyết sách phát triển kinh tế – xã hội, yếu tố quan trọng là cần những cán bộ có tâm, có tài và tầm nhìn chiến lược. Qua Đại hội, mong đợi nhất của người dân là tăng cường xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nếu không làm tốt việc này thì đó là thách thức lớn nhất đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.

ky vong truoc them dh dang: giai quyet van de dan chu de doan ket hinh 3
Ông Nguyễn Văn Hùng
Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII, người dân ở tỉnh Bắc Ninh rất quan tâm, kỳ vọng kỳ Đại hội tạo đổi mới tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt chú trọng an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Ninh cho rằng: “Chúng tôi cũng kỳ vọng Đại hội XII có nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp liên quan đến an sinh xã hội để nâng cao đời sống người dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm, đến người nghèo, những người neo đơn, khó khăn. Mong có những chủ trương, giải pháp cụ thể về môi trường để xây dựng môi trường xanh-sạch- đẹp đến mọi khu dân cư, mọi cơ quan đơn vị để người dân được hưởng thụ môi trường tốt nhất”.

Sau gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta vẫn còn dài và nhiều khó khăn. Chính bởi thế Đại hội XII của Đảng sắp tới, nhân dân kỳ vọng Đảng sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, mở ra bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt qua Đại hội chọn được người có tầm, có đạo đức, bản lĩnh quyết đoán xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững./.

 

Lại Hoa/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *