(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng năm 2019.

LAM DONG NANG MUC HO TRO NHA  O CHO HO NGHEO VA NGUOI CO CONG CM NAM 2019

Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất nâng mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án 64 năm 2016 của UBND tỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước xây dựng mới nhà ở từ 5 triệu đồng/ căn lên 10 triệu đồng/căn, (tức tăng thêm 5 triệu đồng /căn), sửa chữa nhà ở từ 2,5 triệu đồng/ căn lên 5 triệu đồng/căn (tức tăng thêm 2,5 triệu đồng trên/căn), và giảm mức hỗ trợ Qũy Vì người nghèo đối với nhà xây dựng mới từ 25 triệu đồng xuống 20 triệu đồng/căn; sửa chữa từ 12,5 triệu đồng/căn xuống 10 triệu đồng/căn cho số hộ nghèo còn lại chưa được hỗ trợ.

Riêng đối với các địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn và số căn nhà phải hỗ trợ lớn gồm các huyện Đạ Tẻ, Cát Tiên, Đam Rông, ngân sách tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 50% và ngân sách huyện hỗ trợ 50% phần định mức tăng thêm. Đối với các địa bàn kinh tế xã hội trung bình nhưng có số lượng nhà phải hỗ trợ lớn gồm các huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% và ngân sách huyện hỗ trợ 70%  phần định mức tăng thêm nêu trên và số căn nhà phải hỗ trợ.

                                                                   Minh Hiên – Công Hoan

Đài PT-TH Lâm Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *