(kontumtv.vn) – Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương là cơ sở tốt để Chính phủ, các cơ quan nhà nước, các địa phương tham khảo, nghiên cứu và đề ra chính sách phù hợp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi họp báo. – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 13/10, phát biểu tại họp báo công bố Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và VCCI đã phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và có được Bộ chỉ tiêu cho năm 2017 và giai đoạn 2010-2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Cách đây gần 20 năm, Trung ương đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân và tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành liên tiếp 2 nghị quyết về phát triển, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Ngày 9/12/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu là xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam, tự chủ và hội nhập quốc tế.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp với tinh thần Chính phủ kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hằng năm, Chính phủ đều ban hành Nghị quyết 19 để đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính phủ xác định mục tiêu cụ thể là đến năm 2020 nước ta có khoảng 1 triệu doanh nghiệp.

Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các cơ quan hữu quan xây dựng và công bố Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương.

Mục tiêu của Bộ chỉ số này là cùng với những chỉ số đã có giúp cho Chính phủ và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương biết được tình hình phát triển doanh nghiệp của đất nước, địa phương. Việc công bố Bộ chỉ tiêu sẽ đưa ra được bức tranh về tình hình phát triển doanh nghiệp; giúp các địa phương thấy rõ mình đang nằm ở đâu trên bản đồ phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

“Bộ số liệu này để đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp chung của cả nước và của từng địa phương và cũng là bức tranh nói lên tình hình sức khỏe của doanh nghiệp về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước…”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu, đồng thời nhấn mạnh Bộ chỉ số này cũng là cơ sở tốt để Chính phủ, các cơ quan nhà nước, các địa phương tham khảo, nghiên cứu và đề ra chính sách phù hợp, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà trực tiếp là Tổng cục Thống kê tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu, hoàn thiện Bộ chỉ tiêu đã có, nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin. Đây là thông tin nguồn chính thức, chính thống của Nhà nước nên phải bảo đảm tính chính xác, xác thực ở mức độ cao nhất. Đồng thời sớm biên soạn và xuất bản cuốn sách trắng về thực trạng doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 trong quý IV năm 2018 này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê thực hiện và công bố hàng năm Bộ chỉ tiêu vào ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Các bộ và các ngành sử dụng bộ chỉ số này để phân tích, đánh giá, đối chiếu và rà soát lại các chính sách của mình trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Đối với các địa phương, trên cơ sở số liệu của Bộ chỉ tiêu cũng phải phân tích, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp địa phương mình, tính toán kỹ, có phương án phù hợp thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp; tiếp tục cải cách, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh địa phương. Các địa phương cũng tập trung quan tâm chỉ đạo ngành thống kê địa phương trong cung cấp thông tin về chỉ số đánh giá doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin cho các cơ quan chức năng theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong biên soạn và công bố Bộ chỉ số này.

Đối với các cơ quan thông tấn, báo chí, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị sử dụng bộ chỉ tiêu này để đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp và thông tin, truyền thông tích cực hơn nữa cho phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách các điều kiện kinh doanh một cách thực chất và hiệu quả hơn./.

Nguyễn Hoàng/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *