(kontumtv.vn) – Ghi sổ tang, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, suốt đời vì nước vì dân…

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi lễ Quốc tang được tổ chức trang trọng trong 2 ngày 20-21/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Cũng trong lễ viếng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi sổ tang vĩnh biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, đồng thời đánh giá nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

lanh dao dang nha nuoc danh gia ong phan van khai la nha lanh dao xuat sac hinh 1
(ảnh: Khánh Hiệp)

Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải – Anh Sáu Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X, XI – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta.

lanh dao dang nha nuoc danh gia ong phan van khai la nha lanh dao xuat sac hinh 2
Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi sổ tang (ảnh: Khánh Hiệp)

Viết lời vĩnh biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, trong sổ tang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo đức độ tài năng, người con ưu tú của quê hương Củ Chi đất thép anh hùng, đã suốt đời phấn đấu, hy sinh, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

“Học tập và noi gương đồng chí, chúng tôi nguyện đem hết công sức, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”- Chủ tịch nước viết.

Thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và xin gửi tới gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải lời chia buồn sâu sắc nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang đánh giá cao những đóng góp to lớn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong quá trình đổi mới và hội nhập của đất nước: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải – anh Sáu Khải kính mến. Anh là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, là người đứng đầu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam từ năm 1997-2006 – giai đoạn quan trọng trong quá trình đổi mới và hội nhập của đất nước. Anh là người luôn tận tụy, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, luôn quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân và chú trọng lãnh đạo đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng”.

Đánh giá nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nhà lãnh đạo uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang: “Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí luôn là người lãnh đạo thân tình, quan tâm gắn bó mật thiết với nhân dân, với tổ chức Mặt trận, được dân mến, dân tin. Chúng tôi nguyện chung sức chung lòng, tiếp tục không ngừng tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng”.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương viết sổ tang nhấn mạnh, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người Đảng viên Cộng sản kiên trung suốt đời vì nước vì dân, sống trọn nghĩa vẹn tình với đồng bào, đồng chí.

“Với tầm tư duy chiến lược bản lĩnh và sáng tạo; luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên; luôn trăn trở với những hướng đi lên của đất nước, những khó khăn của đời sống nhân dân; Đồng chí đã có những đóng góp rất quan trọng vào việc hoạch định, lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”- ông Võ Văn Thưởng viết.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang vĩnh biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi ghi nhớ công lao Anh hơn 70 năm cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trong đó, có những đóng góp lớn của Anh đối với công cuộc đổi mới kinh tế đất nước”.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội cũng ghi sổ tang vĩnh biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải- người Thủ tướng của nhân dân, trọn đời vì nước vì dân.

Trong sổ tang, Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo lớn của Đảng, Nhà nước, vị Thủ tướng tâm huyết, trách nhiệm, đổi mới và luôn sáng tạo, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào về Thủ tướng Phan Văn Khải. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và trân trọng công lao to lớn với nước, với dân, với lực lượng vũ trang mà đồng chí cống hiến”.

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành uỷ TP HCM cũng viết trong sổ tang: “Anh Sáu kính yêu ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng bào, đồng chí cả nước cả cuộc đời và sự nghiệp của anh là người đảng viên cộng sản kiên trung, trách nhiệm vẹn toàn, luôn suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo với tư duy trước thời đại, cùng tập thể lãnh đạo đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, phát triển nhanh và bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền, chủ động hội nhập quốc tế”.

“Cả cuộc đời và sự nghiệp của Anh Sáu là tấm gương vô cùng trong sáng, trung kiên, tận tụy, không ngừng sáng tạo, đổi mới, nhân hậu, nghĩa tình,… để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo”- ông Lê Thanh Hải viết./.

Lưu Anh/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *