(kontumtv.vn) – Đến nay, hạn hán trên địa bàn huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) đang diễn ra trên diện rộng, với gần 60% suối và 40% ao, hồ bị khô cạn. Hạn hán làm hơn 8 ha lúa nước và 55 ha cây công nghiệp gồm hồ tiêu, cà phê, bời lời, cây mắc ca và cây điều bị khô hạn.

Huyện Ia H'Drai đào giếng chống hạn
Huyện Ia H’Drai đào giếng chống hạn

Vào thời điểm đầu mùa khô, huyện đã bố trí kinh phí trên 780 triệu đồng để hỗ trợ người dân đào giếng và mua các thiết bị tích trữ nước. Đồng thời chi  300 triệu đồng để hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt cho các khu dân cư không có khả năng tự túc về nguồn nước. Nếu tình hình khô hạn kéo dài, số hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất và nguy cơ đói giáp hạt sẽ tăng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với lãnh đạo UBND huyện Ia H’Drai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Hải đã biểu dương những cố gắng của địa phương trong việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng tích cực tham gia chống hạn như đào giếng nước, chia sẻ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm; phát huy vai trò của chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, kịp thời nắm bắt các địa bàn có nguy cơ thiếu nước cao trong thời gian đến, từ đó nhanh chóng tìm nguồn nước, lắp đặt thiết bị bơm, dẫn nước để đảm bảo nước sạch cho nhân dân sử dụng; huyện lập danh sách các hộ có nguy cơ thiếu đói để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã nắm tình hình quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; việc triển khai dự án bố trí, sắp xếp 100 hộ dân tại điểm dân cư số 64 thuộc xã Ia Tơi và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2016 – 2021.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *