(kontumtv. vn)- Chiều 28/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Đức Tuy đã làm việc tại huyện Đăk Hà để nắm bắt tình hình triển khai Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ này 6 tháng cuối năm.

lanh dao

Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Đăk Hà.

Trong năm 2017, huyện Đăk Hà được UBND tỉnh phân bổ 9 tỷ 950 triệu đồng thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn sự nghiệp là 1 tỷ 500 triệu đồng, vốn đầu tư phát triển 8 tỷ đồng

Từ đầu năm 2017 đến nay, thực hiện phong trào “Đăk Hà chung sức xây dựng nông thôn mới”, theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt tại 3 xã nông thôn mới Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện đặc thù tại các xã Đăk Ngọk, Đăk Hring, Ngọk Wang, Đăk Ui…

            Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã ưu tiên phân bổ ngân sách đầu tư xây dựng, nâng cấp gần 42 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, hoàn thành bê tông xi măng hơn 3 km; đổ cấp phối 300 m đường ngõ xóm; sửa chữa, cứng hóa hơn 38 km đường nội đồng, đường liên thôn; phát quang, nạo vét gần 20 km kênh mương. Đầu tư kinh phí và huy động các nguồn xã hội hóa làm mới 01 nhà rông, 02 sân thể thao, xây dựng mới 02 đập thủy lợi; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 17 nhà ở, lắp đặt 31 bể thu gom rác thải, thuốc bảo vệ thực vật. Toàn huyện có 11.471/12.608 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Đến nay, huyện có 3 xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La đạt chuẩn và giữ vững 19 tiêu chí nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn từ 10 đến 14 tiêu chí và 04 xã đạt chuẩn từ 5 đến 9 tiêu chí. Tuy nhiên, có một số tiêu chí đã đạt nhưng không bền vững do thay đổi chỉ tiêu đạt chuẩn của Bộ tiêu chí Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Xã Đăk Ngọk là một trong hai xã được UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, xã đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Để hoàn thành các tiêu chí, nhu cầu vốn xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng là 48 tỷ 500 triệu đồng. Tuy nhiên, mức hỗ trợ từ ngân sách cấp trên chỉ khoảng 2,1 tỷ đồng, nên xã khó đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh phối hợp với địa phương thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực của sở, ngành phụ trách để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Đăk Hà và xã Đăk Ngọk tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới; chú trọng giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, ưu tiên hoàn thành các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế; tập trung các nguồn lực để xã Đăk Ngọk đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

CTV Trọng Nghĩa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *