(kontumtv.vn) – Sáng 28/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga đã chủ trì  buổi làm việc với hơn 20  tổ chức hội trên địa bàn tỉnh.

Tính đến tháng 4/2017, toàn tỉnh có 485 tổ chức hội. Trong đó có 35 hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, 64 hội có phạm vi hoạt động trong huyện và 386 hội có phạm vi hoạt động trong xã. Có 13 hội đặc thù và 2 tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc hội. Nhằm phát huy tốt vai trò của các tổ chức hội, UBND tỉnh, các huyện thành phố và các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, biên chế để các tổ chức hội hoạt động hiệu quả. Nhìn chung các tổ chức hội hoạt động theo đúng quy định của Chính phủ, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Kon Tum phát triển.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đánh giá, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động của các tổ chức hội vẫn còn một số hạn chế như các tổ chức hội không chủ động được nguồn kinh phí hoạt động mà trông chờ kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. Một số hội không tổ chức đại hội khi hết nhiệm kỳ theo quy định. Một số hội chưa phản ánh được nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; cán bộ hội thiếu nhiệt tình, chưa tâm huyết với hội. Về biên chế, kinh phí, phụ cấp cho cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở còn nhiều bất cập. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác hội, do thiếu các văn bản quy phạm pháp luật nên gặp nhiều khó khăn. Các địa phương chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động các hội. Đây cũng là những nội dung các đại biểu thảo luận, đề xuất UBND tỉnh có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga biểu dương sự đóng góp của các tổ chức hội đối với sự phát triển của tỉnh, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân; mong muốn các hội tiếp tục phát huy truyền thống để xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phó Chủ tịch UBND mong muốn các hội chia sẻ những khó khăn về ngân sách của tỉnh; đề nghị các hội phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, tiếp tục kiện toàn về tổ chức hội. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác hội, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các hội. Trước mắt. các sở, ngành nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh về việc giải thể các hội không hoạt động và các hội đã hết nhiệm kỳ nhưng không tổ chức đại hội theo quy định, đồng thời nghiên cứu sát nhập những hội hoạt động không hiệu quả hoặc các hội có hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề giống nhau.

                                                                             Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *