(kontumtv.vn) – Sáng 7/8, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26 ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa và lãnh đạo các sở, ngành đã làm việc với đoàn.

LANH DAO

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đến nay, việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đã tiến hành theo đúng quy định. Hiện cấp tỉnh có 823 chỉ tiêu biên chế hành chính; hơn 9.500 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp. Tính đến hết ngày 30/7/2017, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã thống nhất thực hiện tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh hơn 330 trường hợp; dự kiến đến năm 2021, tinh giản 1.085 biên chế. Hiện đã thực hiện cơ chế tự chủ đối với 94/113 đơn vị tuyến tỉnh, đạt 83%. Một số đơn vị đã tự cân đối nguồn thu sự nghiệp, đảm bảo một phần kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo lộ trình Chính phủ, giảm dần sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước. Việc thi tuyển công chức, viên chức, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đạt chuẩn trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được đẩy mạnh tại các địa phương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị Chính phủ sớm cho ý kiến đối với đề xuất của Bộ Nội vụ về thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Kon Tum để tỉnh có cơ sở bổ sung nguồn nhân lực cho ngành Y tế, ngành GD&ĐT tỉnh; đề xuất Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan sớm xem xét, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn đối với công tác tổ chức cán bộ, quản lý công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; nhất là có sự phân bổ hợp lý chỉ tiêu cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, mong muốn các bộ, ngành Trung ương quan tâm bố trí kinh phí cho dự án đầu tư xây dựng Kho Lưu trữ chuyên dụng và Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh.

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị chính quyền địa phương, các sở, ngành tăng cường lập lại trật tự, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị 26 của Chính phủ; tiếp tục triển khai Đề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 đối với 37 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nhấn mạnh tinh giản biên chế cần gắn liền với cơ cấu lại. Bộ trưởng cũng mong muốn các cơ quan, đơn vị được giao quyền tự chủ trên địa bàn tỉnh chủ động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; nhất là không bỏ sót nhiệm vụ, chồng lấn chức năng giữa các cơ quan, ban ngành; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, sắp xếp cán bộ tại địa phương; chú trọng nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Thu Trang – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *