(kontumtv.vn) – Sáng 18/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã có buổi làm việc với Sở VH – TT & DL tỉnh.

TT -TT

Trong thời gian qua, Sở VH-TT&DL tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, thể dục – thể thao có sự chuyển biến tích cực; công tác tôn vinh các nghệ sỹ, nghệ nhân được chú trọng. Toàn tỉnh có 02 nghệ sỹ được phong tặng nghệ sỹ ưu tú, 43 nghệ nhân tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Hoạt động du lịch đã thu hút được sự đầu tư và khách tham quan, tỉnh đã tiến hành xây dựng các sản phẩm du lịch chủ đạo gồm: 68 điểm du lịch về văn hóa, lịch sử, 10 điểm du lịch về lịch sử cách mạng, 21 điểm du lịch về sinh thái nghỉ dưỡng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong giai đoạn 2011 – 2015 đạt hơn 9%. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển, số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 25% và gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 20%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có bước phát triển; các giá trị văn hóa được bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị; môi trường văn hóa có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần các tầng lớp nhân dân…

Tại buổi làm việc, Sở VH-TT&DL tỉnh kiến nghị tỉnh quan tâm phê duyệt, bố trí đảm bảo nguồn lực để ngành triển khai thực hiện các chương trình, đề án; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của ngành, nhất là Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Nhà thi đấu đa năng quy mô 3.000 chỗ ngồi. Tiếp tục quan tâm bố trí đảm bảo biên chế của ngành; xem xét bố trí một số trục đường chính trên địa bàn thành phố Kon Tum để Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo quy mô, tính chất cấp tỉnh, phục vụ các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã ghi nhận những kết quả Sở VH-TT & DL đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với yêu cầu phát triển hiện nay, tập thể lãnh đạo Sở, các đơn vị trực thuộc phải nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận lại những hạn chế, tồn tại để xác định lại trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, có phương hướng, giải pháp khắc phục cụ thể cho giai đoạn sau phát triển tốt hơn. Yêu cầu Sở rà soát lại toàn bộ chương trình, đề án để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, phải xác định được cụ thể việc cần làm trước, làm ngay và làm sau để có lộ trình phát triển; rà soát lại toàn bộ hệ thống tài sản của ngành, có kiến nghị cụ thể về việc cải tạo, chỉnh sửa, xây mới đối với từng loại công trình. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh về cơ cấu, tổ chức cán bộ đối với ngành VH-TT&DT. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Sở và sẽ chỉ đạo các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *