(kontumtv.vn) – Sáng 04/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp làm việc với ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đại biểu được nghe báo cáo về công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kon Tum; trao đổi, thảo luận đối với Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 220 hợp tác xã với trên 10 ngàn thành viên, trong đó, 70% hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Hơn 02 năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số hợp tác xã trên địa bàn đã ngưng hoạt động vì khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Phần đông hợp tác xã còn yếu về cơ sở vật chất, nguồn lực và năng lực quản lý còn hạn chế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp cho rằng để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ở tỉnh Kon Tum, điểm quan trọng là tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về vai trò, chức năng của kinh tế tập thể trong bối cảnh hiện nay; tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã về vấn đề vốn, thị trường tiêu thụ, trình độ quản trị. Qua đó đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục ban hành các giải pháp cũng như thống nhất văn bản hướng dẫn về cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia tích cực hơn nữa vào kinh tế thị trường; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các hợp tác xã.

Căn cứ vào những đề nghị của tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh thời gian tới, Liên minh sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh phát triển hợp tác xã cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong đó, chú trọng đầu tư cho các hợp tác xã thành lập ở những vùng chuyên canh nông nghiệp, ở những địa phương đã về đích nông thôn mới. Để kinh tế tập thể của tỉnh có bước khởi sắc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị, địa phương chủ động rà soát lại các hợp tác xã hiện có, trên cơ sở đó, hoạch định việc thành lập hợp tác xã mới trên cơ sở tự nguyện tham gia của người dân và khuyến khích các hợp tác xã hoạt động hiệu quả kết nạp thêm thành viên mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham quan mô hình hợp tác xã ở các địa phương; tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong hợp tác xã./.

Thu Trang – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *