(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã kiểm tra tại huyện Sa Thầy về tình hình triển khai dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư vùng biên giới; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác trồng rừng năm 2021 và tình hình hoạt động hợp tác xã trên địa bàn.

Qua kiểm tra tại làng Rẽ, xã Mô Rai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sa Thầy có giải pháp hỗ trợ để người dân yên tâm sinh sống tại khu tái định cư. Về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục triển khai các biện pháp để bệnh khảm lá sắn không lây lan trên địa bàn và tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi sang cây trồng khác phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; có giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Đồng thời, tổ chức tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục trên trâu, bò và các bệnh nguy hiểm khác đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn theo quy định. Bên cạnh đó, huyện cần có giải pháp hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia chuỗi sản phẩm OCOP; tổ chức thực hiện công tác trồng rừng trên địa bàn đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra, chú trọng công tác giống, kỹ thuật chăm sóc để đảm bảo tỷ lệ sống theo quy định.

CTV Diệp Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *