(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp đã làm việc với lãnh đạo huyện Đăk Hà nhằm kiểm tra, đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới và công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng trên địa bàn huyện.

Huyện Đăk Hà hiện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 6 xã đạt từ 12 đến 14 tiêu chí. Thực hiện Chương trình Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã Hà Mòn đạt 8 tiêu chí, xã Đăk Mar đạt 6 tiêu chí, 2 xã Đăk La, Đăk Ngọk mỗi xã đạt 5/10 tiêu chí. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Đăk Hà phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025. Trong đó năm 2021, huyện phấn đấu xây dựng xã Đăk Hring đạt chuẩn xã nông thôn mới. Về công tác quản lý bảo vệ rừng, từ đầu năm 2021 đến nay, huyện đã thực hiện 3 đợt truy quét cấp huyện và 32 đợt truy quét cấp xã. Qua đó phát hiện và xử lý 01 vụ khai thác rừng trái phép tại xã Đăk Ui.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị huyện tập trung nguồn lực xây dựng xã Đăk Hring đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2021; tăng cường các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Các sở, ban, ngành của tỉnh cần kiểm tra, rà soát, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho huyện trong triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực quản lý. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt quản lý bảo vệ rừng; xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; chuẩn bị các điều kiện thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021.

                                                                CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *