(kontumtv.vn) – Sáng 27/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung 47 tiêu chí thi đua thực hiện 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Năm 2018, thông qua công tác mặt trận ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được đẩy mạnh và từng bước phát huy hiệu quả. Thống kê hiện nay, toàn tỉnh có hơn 600 tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư, trên 250 mô hình quản lý chất thải tại cộng đồng… góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Triển khai cuộc vận động gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đến nay, tỉnh Kon Tum có hơn 89 ngàn gia đình văn hóa, khoảng 600 khu dân cư văn hóa, 10 khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, 11 khu dân cư điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tích cực phối hợp, thực hiện tốt hiệp thương về công tác giảm nghèo; lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; mở lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận cơ sở và trưởng ban công tác Mặt trận tại khu dân cư nâng cao năng lực chuyên môn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia 21 ý kiến nhằm bổ sung, sửa đổi cho phù hợp một số tiêu chí trong thực hiện nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như đề nghị gộp chung tiêu chí số 5 và số 8 làm một vì hai tiêu chí này tương đồng nhau về nội dung; đối với các tiêu chí ở lĩnh vực văn hóa – xã hội, cần điều chỉnh, bổ sung như ghi rõ số liệu cụ thể khi đánh giá tỷ lệ học sinh bỏ học giảm so với năm trước; các đại biểu cũng đề nghị bỏ tiêu chí số 37 về cơ sở sản xuất – kinh doanh nuôi trồng thủy sản, làng nghề tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường với lý do các cơ sở sản xuất của nhân dân thường nhỏ lẻ, không ổn định nên việc thực hiện không khả thi…

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *