(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Tính đến cuối năm 2021, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Kon Tum đối với đất nông nghiệp là hơn 32.640 ha, tăng  gần 1.900 ha so với kế hoạch; đất phi nông nghiệp hơn 10.730 ha, giảm hơn 1.610 ha so với kế hoạch; đất chưa sử dụng 226 ha, tăng 44,5 ha so với kế hoạch.

Về chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP, đất nông nghiệp là 30.282 ha, giảm hơn 2.357 ha; đất phi nông nghiệp trên 13.125 ha, tăng hơn 2.390 ha; đất chưa sử dụng là 192 ha, giảm khoảng 34ha.

Qua kết quả đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Kon Tum, một số chỉ tiêu đạt thấp như đất nông nghiệp khác, đất quốc phòng, đất an ninh, đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất làm vật liệu xây dựng…Nguyên nhân do kế hoạch sử dụng đất chưa thể hiện rõ tính cấp thiết phải thực hiện các chỉ tiêu đưa ra, chưa bám sát nhu cầu thực tế về từng loại đất trên địa bàn. Tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, không phù hợp với địa hình, tình trạng đất manh mún nên hiệu quả khai thác tiềm năng đất chưa cao.

Để kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố đạt kết quả cao, phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh, của thành phố, đồng thời là căn cứ pháp lý thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, thành phố bổ sung, chỉnh sửa vào danh mục công trình, dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2022; đồng thời tiếp tục tổng hợp các ý kiến góp ý của các sở, ngành./.

Minh Phượng

Trung tâm VHTTDL&TT TP Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *