(kontumtv.vn) – Chiều 20/10, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 – 2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì Hội thảo.

LAY Y KIEN THAM GIA DU THAO

Việc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, 2021 – 2025 là nhiệm vụ quan trọng. Đây là bước cụ thể hóa các định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cuối tháng 7 và cuối tháng 9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến các đơn vị, địa phương. Qua đó, tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum trong 5 năm tới xác định tiếp tục huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng hài hòa và tăng trưởng xanh; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; gắn phát triển kinh tế -xã hội với đảm bảo an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại Hội thảo, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thảo luận, góp ý đối với Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tất cả các ý kiến tham gia góp ý, thảo luận, tổng hợp trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *