(kontumtv.vn) – Thực hiện phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum khóa IX (2013- 2018), đã có 545 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp sản xuất của tập thể và đoàn viên, công nhân viên chức, lao động được áp dụng, mang lại giá trị kinh tế cao, làm lợi trên 337 tỷ đồng. Trong đó có 4 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp chính quyền và Công đoàn khen thưởng. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để phát huy những kết quả đạt được, trong nửa nhiệm kỳ cuối, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung đổi mới nội dung, hình thức thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức, lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tài năng, sáng tạo của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *