(kontumtv.vn) – Chiều 20/10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum đã làm lễ công nhận thành viên chính thức đối với 13 hợp tác xã mới được huy động tham gia tổ chức Liên minh Hợp tác xã trong năm 2017.

LIEM MINH HOP TAC XA CONG NHAN THEM 13 THANH VIEN CHINH THUC

13 hợp tác xã được công nhận thành viên chính thức Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần này là những hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, sản xuất kinh doanh… Được công nhận là thành viên chính thức, các hợp tác xã được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ của đơn vị thành viên được quy định tại Điều lệ và các quy định của Liên minh HTX tỉnh Kon Tum. Kết nạp thêm 13 thành viên, tổng số thành viên của Liên minh HTX tỉnh Kon Tum nâng lên 54 thành viên.

Trao Giấy công nhận thành viên, ông Nguyễn Lâm Cảnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đề nghị các hợp tác xã mới được kết nạp thành viên nghiêm túc thực hiện 5 nghĩa vụ quy định đối với hợp tác xã thành viên. Đồng thời khẳng định Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ nỗ lực triển khai thực hiện tốt các hoạt động nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của các thành viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *