(kontumtv.vn) – Chiều 5/1, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2017 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2018. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

LMHTX TONG KET CHUONG TRINH

Trong năm 2017, Liên minh HTX tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với 09 cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể; nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật HTX và các văn bản pháp luật liên quan. Kết quả thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp, một số đơn vị thiếu sự đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp đã được ký kết. Một số nội dung trong chương trình phối hợp chưa cụ thể, chưa xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp đối với từng đơn vị trong quá trình thực hiện dẫn đến hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp chưa cao…

Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được và những hạn chế trong thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2017, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Tỉnh Đoàn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã thảo luận các nội dung và thực hiện ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2018.

 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *