(kontumtv.vn) – Chiều 25/12, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum tổ chức tổng kết chương trình phối hợp năm 2018, ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể giai đoạn 2019 – 2023.

TONG KET CHUONG TRINH PHOI HOP VOI CAC SO, NGANH, DOAN THE NAM 2018

Năm 2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum tích cực triển khai các chương trình phối hợp hoạt động đã được ký kết giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và 9 sở, ngành, đoàn thể gồm Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Tỉnh Đoàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài PT-TH tỉnh.

Nội dung chương trình phối hợp tập trung đẩy mạnh triển khai các hoạt động tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực cho hợp tác xã các cấp; hỗ trợ, xúc tiến thương mại; xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật về kinh tế tập thể; trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể.

Thông qua thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2018, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã duy trì và thành lập mới 26 mô hình kinh tế tập thể với hơn 500 hội viên, phụ nữ tham gia. Từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương và khuyến công quốc gia, Sở Công Thương tích cực hỗ trợ một số hợp tác xã nông nghiệp và thương mại trên địa bàn ứng dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại vào sản xuất, kinh doanh,…

Tại Hội nghị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum và các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019 – 2023. Theo đó, các đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai kế hoạch hoạt động hiệu quả; tăng cường mở các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã; hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã và xây dựng mô hình kinh tế tập thể điển hình trong tỉnh…

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *