(kontumtv.vn) – Hưởng ứng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Kon Tum tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng thực hiện cuộc vận động, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong LLVT tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị 788. Người chỉ huy chỉ đạo chặt chẽ việc cán bộ đảng viên định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả phần việc học tập và làm theo Bác. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên luôn thực hiện “nói đi đôi với làm”, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ học tập noi theo, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Đại tá Đoàn Văn Nhất, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kon Tum nói: “Định kỳ chỉ đạo tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm đánh giá những mặt làm được, những hạn chế, khuyết điểm để trên cơ sở đó khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện phong trào. Đồng thời qua sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động”.

Huấn luyện trên thao trường
Huấn luyện trên thao trường

Thực hiện các nội dung của cuộc vận động, các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thi đua trên các lĩnh vực công tác. Mọi chế độ, nề nếp trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được duy trì chặt chẽ. Các kế hoạch, phương án chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng được điều chỉnh và luyện tập thuần thục, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Trung tá Phùng Trung Văn, Chính ủy Trung đoàn 990, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo hội đồng thi đua khen thưởng ở cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt triển khai thực hiện với các nội dung, chỉ tiêu thi đua, cụ thể không có hình thức, các đơn vị trong toàn Trung đoàn đã triển khai quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ. Từ đó cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của cuộc vận động; gắn với thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ được giao. Cán bộ, chiến sĩ đã xác định rõ vinh dự, trách nhiệm của người chiến sĩ trong Quân đội có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, đoàn kết, thương yêu cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và sãn sàng chiến đấu”.

Các đơn vị đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; hỗ trợ giảm nghèo theo chủ trương “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”,  duy trì “Hũ gạo vì người nghèo”… Hoạt động của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh tập trung phát triển mô hình “Ngôi nhà một trăm đồng”, “Tiết kiệm vì ngày mai lập nghiệp”, “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”… . Bên cạnh đó, đẩy mạnh hưởng ứng phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đại tá Đoàn văn Nhất nói: “Có thể khẳng định, thông qua cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” lực lượng vũ trang của tỉnh trong những năm qua đã có nhiều mô hình, cách làm hết sức hiệu quả và thiết thực góp phần vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh; xây dựng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng sẵn sàng nhận và thành thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Tin tưởng rằng, thời gian tới, LLVT Kon Tum có nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực để tiếp tục triển khai có hiệu quả những nội dung chính của cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

                                                                                CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *