(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong thời gian qua và đề ra phương hướng trong thời gian tới, ngày 3/10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng tỉnh quý 3 năm 2018.

CAC LUC LUONG VU TRANG PHOI HOP XU LY TOT MOI TINH HUONG XAY RA TREN DIA BAN TINH

Trong quý 3 năm 2018, ba lực lượng đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 77 ngày 12/7/2010 của Chính phủ; thường xuyên làm tốt công tác trao đổi thông tin, tình hình, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn tỉnh; đấu tranh phòng chống hoạt động vượt biên, xâm nhập, các hoạt động làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Ba lực lượng đã phối hợp, hiệp đồng đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, như trộm cắp tài sản, sử dụng vũ khí trái phép, buôn bán, vận chuyển các chất ma túy và các loại tội phạm khác; Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 28, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về ”Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ”Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về ”Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và xử lý tốt các vấn đề xảy ra, đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh.

                                                                             CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *