(kontumtv.vn) – Để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngay trong ngày đầu ra quân huấn luyện năm 2018, ngoài việc quán triệt các nội dung, kế hoạch huấn luyện, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội đồng Thi đua khen thưởng LLVT tỉnh Kon Tum đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2018.

Trong đó, tập trung chú trọng thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu phối hợp giữa các lực lượng. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống và đặc biệt là đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Những nội dung thi đua đã được các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tích cực hưởng ứng, đưa vào kế hoạch thực hiện sát hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị.

Đặc biệt, trong quá trình huấn luyện, ngoài việc thi đua nâng cao chất lượng, kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Phấn đấu kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có trên 75% đạt khá, giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Quang Mẫn- Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *