(kontumtv.vn) – Đã gần một tháng nay, từ khi có các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị về công tác này.

Qua đó mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong LLVT tỉnh thực sự gương mẫu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Chiến sĩ A Phí, Đại đội 187, Ban CHQS huyện Sa Thầy hân hoan chờ đợi ngày bầu cử này, bởi đây là lần đầu tiên A Phí được cầm lá phiếu thể hiện quyền công dân của mình. A Phí chia sẻ: “Tôi rất tự hòa khi được đi bầu cử, vinh dự nhất là được đứng trong hàng ngũ quân đội để được đi bầu cử. Tôi rất háo hức chờ đợi, tôi sẽ đem hết tinh thần trách nhiệm để sáng suốt lựa chọn những gương mặt ưu tú”.

Hội nghị tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trong LLVT tỉnh Kon Tum
Hội nghị tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của LLVT tỉnh Kon Tum

Trung úy A Án, Chính trị viên Đại đội 187 cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh công tác  tuyên truyền để mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ người dân tộc thiểu số hiểu sâu sắc về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND, về quyền và nghĩa vụ công dân, về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân của mọi quân nhân trong LLVT tỉnh.

Một mặt tập trung làm tốt công tác tuyền tuyền, giáo dục về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nhân sự, lựa chọn, giới thiệu những cán bộ hội đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện, thành phố, vừa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, vừa hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Đến nay, qua lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cũng như Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, LLVT tỉnh có 11 cán bộ tham gia ứng cử vào HĐND 2 cấp (01 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 10 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thành phố) đã được các cấp, ngành và cử tri tín nhiệm cao. Thượng tá Trần Văn Khánh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sa Thầy nói: “Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong LLVT. Chính vì vậy Đảng ủy Quân sự huyện đã có Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này, đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn quán triệt đầy đủ các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp”.

Để góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp lần này, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh lập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

                                                                                 CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *