(kontumtv.vcn) – Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnhKon Tum  đã tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016- 2021 cho 87 đại biểu HĐND 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

LOP BOI DUONG

Các học viên được tiếp thu 5 chuyên đề chính gồm: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND; Kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND.

Các học viên cũng tham gia thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

CTV Chung Loan – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *