(kontumtv.vn) – Mạng xã hội như cái chợ, đặc biệt có nhiều kẻ phản động chống đối trong và ngoài nước lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước chúng ta.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy vậy, những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin, internet, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin sai trái, thù địch, xấu xa, độc hại trên mạng xã hội với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

vov_van_hieu_gvic
Ông Lê Quang Thưởng trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mới đây nhất trong bài viết với nhan đề “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam”, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến việc giáo dục định hướng giá trị để người trẻ biết tránh các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành vi, và trách nhiệm của cán bộ đảng viên khi tham gia và sử dụng mạng xã hội. Xung quanh vấn đề này, phóng viên VOV phỏng vấn ông Lê Quang Thưởng, nguyên phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

PV. Thưa ông! Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, mạng xã hội ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến mọi đối tượng, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cá nhân ông có nhận định ra sao về những mặt tích cực và những mặt tiêu cực của mạng xã hội?

Ông Lê Quang Thưởng: Chúng ta có thể thấy mạng xã hội mang lại những mặt tích cực như các thông tin được phổ cập rộng rãi đa dạng, để mọi người dân có thể tìm hiểu tra cứu, nâng cao kiến thức hiểu biết vấn đề. Tuy nhiên, mặt tiêu cực là thông tin qúa nhiều chiều như một cái chợ bán đầy đủ các sản phẩm, có cái dùng được, cái không dùng được, đặc biệt trên mạng xã hội có nhiều kẻ phản động chống đối trong và ngoài nước lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước chúng ta.

PV: Thực tế, mạng xã hội cũng là “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng chống phá cố tình hiểu sai, cố tình bóp méo, “bôi đen”, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; cố tình nói xấu, vu khống, “thổi phồng”, làm sai lệch những giá trị thực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực xây dựng?

Ông Lê Quang Thưởng: Tôi cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền của nước ta đều cho trách nhiệm với vấn đề này. Tuy nhiên có lúc chúng ta còn làm chậm không kịp thời, không quyết liệt bởi mọi sự trên đời phải đúng độ, đúng mức mới đem lại hiệu quả tốt đối với xã hội. Chính vì vậy, tôi cho rằng, các cơ quan chuyên môn hay các cơ quan báo chí chủ lực như VOV phải có bộ phận theo dõi thường xuyên các vấn đề trong nước và quốc tế để phát hiện chấn chỉnh, tham mưu cho các cơ quan cấp trên như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông để nắm rõ thông tin và có biện pháp giải quyết.

PV: Nói về mạng xã hội, Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mới được ban hành cũng cập nhật thực tế hiện nay khi quy định không được trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Cá nhân ông có bình luận gì về Quy định này của Ban Chấp hành Trung ương?

Ông Lê Quang Thưởng: Nghị quyết lần này của Trung ương đề cập cụ thể và yêu cầu rõ đối với từng cán bộ, đảng viên. Tôi nhớ trong Quy định có 8 điểm nên và 8 điểm không nên, trong đó có việc không được sử dụng vị trí của mình để thu thập, cung cấp thông tin sai trái cho người khác, cho cơ quan khác. Đây là những vấn đề hết sức cụ thể để chúng ta căn cứ vào đó,  các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đảng theo dõi có ý kiến phản bác nếu cần.

PV: Vậy theo ông, thời gian tới, để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội, phòng, chống có hiệu quả tác động tiêu cực của các trang mạng xã hội, chúng ta cần phải lưu ý những điều gì?

Ông Lê Quang Thưởng: Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, theo tôi phải nắm vững cương lĩnh, đường lối của Đảng, Nghị quyết điều lệ Đảng, trong đó quy định những điều Đảng viên được làm và không được làm, với những chương trình hành động của các tổ chức đến tận cơ sở để mọi người cùng lưu ý. Đặc biệt trên mạng xã hội chúng ta phải hướng tới những kênh thông tin chính thống như VOV, VTV, các đài địa phương… Trong khi hiện nay chúng ta có quan hệ rộng với nhiều nước trên thế giới và đều ủng hộ công cuộc đổi mới của nước ta, nhưng thế lực phản động vẫn chen vào tuyên truyền chống phá. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác, biết để có những hành động đúng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Văn Hiếu/VOV1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *