(kontumtv.vn) – Chiều ngày 9/8, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy trực thuộc, địa phương, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đối với công tác Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai một số nội dung về thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế ở một số tổ chức, cơ quan theo đúng quy trình, quy định; chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác xét cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở. Trong thực hiện công tác đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã theo dõi, đôn đốc Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên đạt gần 78%, vượt gần 8% chỉ tiêu Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy đề ra. Từ ngày 01/01 – 30/6/2021, các tổ chức cơ sở Đảng đã kết nạp mới 505 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên gần 29.600 đảng viên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đề nghị thời gian tới, cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy đủ các văn bản quy định của Trung ương và địa phương về công tác cán bộ; kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn nữa công tác cán bộ từ nay đến hết nhiệm kỳ, đặc biệt lãnh đạo của Ban phải năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dành nhiều sự quan tâm đối với công tác Tổ chức – Cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt thì mới phát huy tối đa hiệu quả công việc, nghĩa là mạnh về cán bộ thì mọi việc mới hanh thông, suôn sẻ. Để làm được điều này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị tất cả cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ nay trở đi phải sâu sát cơ sở hơn nữa, trước nhất là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sau là đánh giá được chất lượng, năng lực thực tiễn và phẩm chất chính trị của của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ sở để kịp thời tham mưu các cấp ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng người, đúng việc, đúng khả năng. Đồng thời tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy hàng năm tiến hành rà soát công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải thường xuyên bổ sung, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo không để cán bộ nào thiếu chuẩn khi được giới thiệu đào tạo hoặc bổ nhiệm. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tập thể cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *