(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên ở Kon Tum  đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhiều cuộc vận động lớn do Mặt trận phát động đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng. Qua đó góp phần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động trong những năm qua đã giúp đời sống của bà con thôn Ba Ham (xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông) được nâng lên từng bước; khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững, củng cố và phát triển; góp phần xây dựng thôn ấm no, vững mạnh. Đến nay, thôn có hơn 40 ha cây trồng các loại, 100% lao động trong độ tuổi có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 7 triệu đồng/năm. Thôn có 38 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó 25 hộ được công nhận 3 năm liền. Đa số các hộ gia đình có ý thức thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc tang lễ, cưới, hỏi. Ông A Nêng, Bí thư Chi bộ thôn Ba Ham nói: “ Các đảng viên, các đoàn thể trong thôn vận động bà con làm ăn để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh – quốc phòng được ổn định; vận động con em đúng độ tuổi phải đến trường lớp đầy đủ”.

Cán bộ Mặt trận
Cán bộ Mặt trận vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Với nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, UBMTTQVN các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các nhân sỹ, trí thức, các dân tộc tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường xây dựng quê hương, đất nước. Từ đó đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, nhân dân trong cộng đồng dân cư tích cực giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Ngày Vì người nghèo… Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có trên 74.000 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, có 497/847 khu dân cư văn hóa. Riêng trong năm 2016, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 25,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 616 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 32 căn nhà, hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó… góp phần cùng với tỉnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Ông Lưu Duy Khanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum cho biết: “Những kết quả thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ tỉnh đã đề ra trên các mặt về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị.  Dân sinh được cải thiện, dân trí được nâng cao, dân chủ được mở rộng, dân tình đồng thuận, đoàn kết gắn bó”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQVN các cấp trong tỉnh tiếp tục đa dạng các hình thức tập hợp, vận động nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ðảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ðồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, tạo lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, tiếp tục xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Bằng những giải pháp cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương, các phong trào do MTTQVN tỉnh phát động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa bền lâu trong cộng đồng. Đây là những kinh nghiệm quý báu, là nền tảng vững chắc để MTTQVN tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày một ổn định và phát triển.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *